Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i A+ Science Holding AB

A+ Science Holding AB

A+ Science Holding AB
Haraldsgatan 5
41213 Göteborg

Hemsida:

www.vnv.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

A+ Science Holding AB är ett ägarbolag inom den internationella life science sektorn med fokus på tjänster inom klinisk forskning. A+ Science Holding AB hette tidigare Vita Nova Ventures AB.

Teckningsperiod:

18 januari 2010 - 5 februari 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9,1 Mkr

Teckningskurs:

1,30 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

11 januari 2010

Värdering:

Pre-money 14,6 Mkr och post money 23,7 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 5:8. Aktieägare i VNV erhåller 1 teckningsrätt för 1 aktie de innehar i VNV. För förvärv av 5 nya aktier i VNV erfordras 8 teckningsrätter.

Post:

Minsta teckningspost är 1 aktie.

Övrigt:

Bolagets största ägare Pomona-gruppen tecknar sin andel av aktierna och har därutöver garanterat emissionen. Handel med teckningsrätter sker 18 januari - 3 februari 2010.

Uppdaterat: 2010-01-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss