Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i A+ Science Holding AB

A+ Science Holding AB

A+ Science Holding AB
Haraldsgatan 5
41213 Göteborg

Hemsida:

www.vnv.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

A+ Science Holding AB är ett ägarbolag inom den internationella life science sektorn med fokus på tjänster inom klinisk forskning. A+ Science Holding AB hette tidigare Vita Nova Ventures AB.

Teckningsperiod:

14 september 2012 - 28 september 2012

Lista:

Alternativa Aktiemarknaden

Emissionsbelopp:

8,85 Mkr

Teckningskurs:

0,015 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

14 september 2012

Värdering:

Pre-money 0,52 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 17:1.

Post:

1 aktie.

Övrigt:

Bolagets huvudägare Ve-N-Ve Intressenter AB garanterar emissionen till 100 %.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss