Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i A Group Of Retail Assets Sweden AB

A Group Of Retail Assets Sweden AB

A Group Of Retail Assets Sweden AB
Strandvägen 5
114 51 Stockholm

Hemsida:

www.agoraretail.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

A Group Of Retail Assets Sweden är ett fastighetsbolag med fokus på ägande och förvaltning av detaljhandelsfastigheter i svenska regionorter.

Teckningsperiod:

5 september 2016 - 19 september 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

136 Mkr

Teckningskurs:

26 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 september 2016

Värdering:

544 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. För varje innehavd stamaktie av serie B erhålls 1 teckningsrätt. 4 teckningsrätter berättigare till teckning av 1 ny stamaktie av serie B.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss