Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i A Group Of Retail Assets Sweden AB

A Group Of Retail Assets Sweden AB

A Group Of Retail Assets Sweden AB
Strandvägen 5
114 51 Stockholm

Hemsida:

www.agoraretail.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

A Group Of Retail Assets Sweden är ett fastighetsbolag med fokus på ägande och förvaltning av detaljhandelsfastigheter i svenska regionorter.

Teckningsperiod:

3 juli 2015 - 3 juli 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

50,05 Mkr

Teckningskurs:

35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Länsförsäkringar Fastighetsfond och Alfred Berg Fastighetsfond Norden.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss