Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i A Group Of Retail Assets Sweden AB

A Group Of Retail Assets Sweden AB

A Group Of Retail Assets Sweden AB
Strandvägen 5
114 51 Stockholm

Hemsida:

www.agoraretail.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

A Group Of Retail Assets Sweden är ett fastighetsbolag med fokus på ägande och förvaltning av detaljhandelsfastigheter i svenska regionorter.

Teckningsperiod:

16 juni 2015 - 25 juni 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

400 Mkr

Teckningskurs:

275 kr per preferensaktie

Likviddag:

1 juli 2015

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Vänder sig till allmänheten i Sverige och institutioner.

Post:

Övrigt:

En årlig utdelning om 20 kronor per preferensaktie, vilket motsvarar en årlig direktavkasting om 7,3%.

Uppdaterat: 2016-05-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss