Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i A City Media AB

A City Media AB

A City Media AB
Magasin 3, Frihamnsgatan 22
115 56 Stockholm

Hemsida:

www.adcitymedia.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

AdCityMedia är Sveriges största aktör inom reklam på digitala reklamskärmar, både utomhus och inomhus.

Teckningsperiod:

27 september 2016 - 6 oktober 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

16 Mkr

Teckningskurs:

8 % rabatt jmf genomsnittskurs

Likviddag:

11 oktober 2016

Avstämningsdag:

Värdering:

8 % lägre än genomsnittskursen under teckningsperioden.

Villkor:

Utan företrädesrätt för befintliga ägare.

Post:

Minimum 50 aktier

Övrigt:

AdCityMedia gör en emission där priset per aktie sätts med 8 % rabatt jämfört med genomsnittskursen under teckningsperioden.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss