Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i A City Media AB

A City Media AB

A City Media AB
Magasin 3, Frihamnsgatan 22
115 56 Stockholm

Hemsida:

www.adcitymedia.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

AdCityMedia är Sveriges största aktör inom reklam på digitala reklamskärmar, både utomhus och inomhus.

Teckningsperiod:

9 november 2015 - 20 november 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

10 Mkr + 10 Mkr

Teckningskurs:

58 kr

Likviddag:

27 november 2015

Avstämningsdag:

Värdering:

79,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

AdCityMedia börjar handlas på First North den 2 december 2015.

Vid stort intresse för emissionen på 10 Mkr kan en övertilldelningsoption på 10 Mkr användas.

För två (2) nytecknade, betalda och tilldelade aktier i erbjudandet och övertilldelningsoptionen erhålls en (1) teckningsoption vederlagsfritt. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en kurs om 70 SEK. Genom påkallande av Teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 68 966 SEK genom teckning av högst 172 414 aktier. Anmälningsperioden för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna löper under perioden från och med den 29 maj 2017 till och med den 16 juni 2017.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss