Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i A1M Pharma AB

A1M Pharma AB

A1M Pharma AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

www.a1m.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

A1M Pharma i Lund bedriver utveckling och kommersialisering av behandling och diagnostik baserad på proteinet A1M, alfa-1-mikroglubulin.

Teckningsperiod:

19 maj 2016 - 2 juni 2016

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

43,7 Mkr

Teckningskurs:

2,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 maj 2016

Värdering:

98,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:9. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av nio (9) tecknings­rätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

Post:

Övrigt:

A1M Pharma har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 8,3 MSEK och garantiteckning om cirka 35,4 MSEK, totalt motsvarande hela emissionsvolymen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss