Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i A1M Pharma AB

A1M Pharma AB

A1M Pharma AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

www.a1m.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

A1M Pharma i Lund bedriver utveckling och kommersialisering av behandling och diagnostik baserad på proteinet A1M, alfa-1-mikroglubulin.

Teckningsperiod:

13 maj 2014 - 27 maj 2014

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

23,98 Mkr

Teckningskurs:

2,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 maj 2014

Värdering:

40 Mkr pre-money, exkl utestående konvertibler etc.

Villkor:

Företrädesrätt 3:5. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Post:

Övrigt:

A1M Pharma har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9,3 MSEK och garantiteckning om cirka 11 MSEK, totalt motsvarande cirka 85 procent av emissionsvolymen.

Samtidigt som denna företrädesemission genomförs även en kvittningsemission avseende ett av A1M Pharma tidigare erhållet konvertibelt lån om 15 MSEK från bolagets huvudägare Baulos Capital Belgium SA.

Uppdaterat: 2014-05-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss