Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Zhoda Investments AB

 Zhoda Investments AB

Zhoda Investments AB
Hovslagargatan 5 B
111 48 Stockholm

Hemsida:

zhodainvestments.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Zhoda Investmetns investerar i onoterade europeiska bolag där Zhoda aktivt deltar i utvecklingen. Vidgare är bolaget delägare i oljeprojekt och innehar licenser i Ukraina. Zhodas huvudsakliga oljetillgång är ett 45-procentigt ägande i Kashtan Petroleum, licensinnehavare och operatör av Lelyaki-fältet. Zhoda Investments AB hette tidigare Zhoda Petroleum Ukraine AB.

Teckningsperiod:

17 maj 2018 - 1 juni 2018

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

20,9 Mkr

Teckningskurs:

0,08 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 maj 2018

Värdering:

10,45 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. Aktieägare i Bolaget erhåller två (2) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie av serie A resp B. Det krävs en (1) teckningsrätt av serie A för att teckna en (1) ny aktie av serie A, och det krävs en (1) teckningsrätt av serie B för att teckna en (1) ny aktie av serie B.

Post:

Övrigt:

Zhoda Investments styrelse och ledning har lämnat avsiktsförklaringar att teckna sig för sina andelar, vilket motsvarar cirka 9,9 miljoner kronor, motsvarande 48% av det totala emissionsbeloppet.

Uppdaterat: 2018-05-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss