Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i OmniCar Holding AB

 OmniCar Holding AB

OmniCar Holding AB
Terminalgatan 1
252 78 Helsingborg

Hemsida:

omnicar.dk

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

OmniCar är ett danskt bolag som utvecklat en mjukvarulösning åt bilbranschen. Mjukvarulösningen genererar ökad omsättning och förbättrad kundlojalitet för bilhandlare.

Teckningsperiod:

9 maj 2019 - 23 maj 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

17,8 Mkr

Teckningskurs:

2,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 maj 2019

Värdering:

32,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 6:11. For varje 1 aktie erhålls 1 teckningsrätt. 11 teckningsrätter ger rätt att teckna 6 nya aktier.

Post:

Övrigt:

Teckningsförbindelser och garantiteckningar: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,5 MSEK, motsvarande cirka 8 procent av emissionsvolymen, från de ledande befattningshavarna Claus T. Hansen och Mikkel Lippmann, samt garantiteckning om cirka 12,2 MSEK, motsvarande cirka 69 procent av emissionsvolymen. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiteckningar cirka 77 procent av emissionsvolymen.

Uppdaterat: 2019-05-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss