Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i 5050 Poker Holding AB

5050 Poker Holding AB

5050 Poker Holding AB
Sockerbruket 50
41451 Göteborg

Hemsida:

www.5050poker.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

5050 Poker är ett onlinepoker-företag.

Teckningsperiod:

25 maj 2011 - 15 juni 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

20 maj 2011

Värdering:

Pre-money 15 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje 1 aktie av serie A eller serie B som innehades på avstämningsdagen erhålls 1 teckningsrätt av serie B. För teckning av 1 ny aktie av serie B erfordras 3 teckningsrätter av serie B

Post:

600 st

Övrigt:

5050 Poker listas på First North i slutet av juli 2011.

Uppdaterat: 2011-05-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss