Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i 3 Prospect Invest AB

3 Prospect Invest AB

3 Prospect Invest AB
Mimersgatan 1 B
722 14 Västerås

Hemsida:

3prospect.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

3 Prospect Invest utvecklar och säljer webbaserade projektverktyg. 3 Prospect Invest AB hette tidigare 3p International AB.

Teckningsperiod:

23 november 2009 - 22 december 2009

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

3 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

5 bankdagar efter teckning

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 16,2 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Post:

10.000 aktier.

Övrigt:

En aktiespridning kommer att göras via Aktiespridning i Sverige AB (AIS) och företaget planerar att noteras under 2010.

Emissionen har förlängts några dagar enligt vd Jan Rejdnell på grund av att den ej fulltecknats. Och som ny aktieägare i bolaget erbjuder huvudägaren Jim Beutler ytterligare 2.500 aktier om man tecknar en post om 10.000 aktier (10.000 kr). Man kan teckna en post eller flera poster i bolaget och få samma erbjudande. Det betyder att om man tecknar sig för 2 poster om 20.000 aktier så får erhåller man ytterligare 5.000 aktier gratis.

Uppdaterat: 2009-12-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss