Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i 3 Prospect Invest AB

3 Prospect Invest AB

3 Prospect Invest AB
Mimersgatan 1 B
722 14 Västerås

Hemsida:

3prospect.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

3 Prospect Invest utvecklar och säljer webbaserade projektverktyg. 3 Prospect Invest AB hette tidigare 3p International AB.

Teckningsperiod:

1 maj 2009 - 30 maj 2009

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

2 Mkr

Teckningskurs:

1,75 kr

Likviddag:

Kontant betalning

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 43,8 Mkr och post money 45,8 Mkr.

Villkor:

Löpande teckning.

Post:

3800 aktier, dvs 6650 kr.

Övrigt:

3p ska enligt bolaget dubbelnoteras på NGM Equity och Boerse Stuttgart efter att nyemissionen är genomförd.

Uppdaterat: 2009-12-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss