Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i 3 Prospect Invest AB

3 Prospect Invest AB

3 Prospect Invest AB
Mimersgatan 1 B
722 14 Västerås

Hemsida:

3prospect.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

3 Prospect Invest utvecklar och säljer webbaserade projektverktyg. 3 Prospect Invest AB hette tidigare 3p International AB.

Teckningsperiod:

1 juni 2013 - 21 juni 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 40,8 Mkr (45,8 Mkr om aktier för kommande bolagsköp räknas in)

Villkor:

Företrädesrätt för befintliga aktieägare, dock max 15.000 aktier per aktieägare.

Post:

5000 aktier

Övrigt:

3p International gör en nyemission till aktieägarna på 5 Mkr. Efter det gör 3p International en riktad nyemission på 5 miljoner aktier för att köpa Doxwork AB. Efter det kommer 3p International AB att byta namn till Doxwork Group AB.

Uppdaterat: 2013-07-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss