Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i 3 Prospect Invest AB

3 Prospect Invest AB

3 Prospect Invest AB
Mimersgatan 1 B
722 14 Västerås

Hemsida:

3prospect.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

3 Prospect Invest utvecklar och säljer webbaserade projektverktyg. 3 Prospect Invest AB hette tidigare 3p International AB.

Teckningsperiod:

1 december 2010 - 31 januari 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

1,88 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 november 2010

Värdering:

Pre-money 1,88 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller för varje 1 innehavd aktie av serie A/B 1 teckningsrätt av serie A/B. Det krävs 1 teckningsrätt av serie A/B för att teckna 1 ny aktie av serie A/B.

Post:

Övrigt:

Aktieägare motsvarande 65 % av rösterna har förbundit sig att på årsstämman rösta för styrelsens förslag. Emissionen är också delvis garanterad av Projektkontoret i Skandinavien AB på 150 000 kronor. OBS! Uppgifter om pre-money-värdering, emissionsbelopp och sista dag för teckning är ungefärliga. Exakta uppgifter publiceras så fort vi får dem.

Uppdatering: Exakta uppgifter om emissionen är nu inlagda.

Uppdatering: 3p förlänger teckningstiden till den 31 januari 2011.

Uppdaterat: 2011-01-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss