Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i 24Money Group AB

24Money Group AB

24Money Group AB
Box 3060
169 03 Solna

Hemsida:

24money.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

24Money Group erbjuder betal- och finansieringslösningar. 24Money Group AB hette tidigare 24Group Holding AB.

Teckningsperiod:

4 december 2013 - 16 december 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

7,1 Mkr

Teckningskurs:

95 kr

Likviddag:

20 december 2013

Avstämningsdag:

Värdering:

47,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Valfritt antal, dock minimum 210 stycken aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss