Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i 1,618 Strict AB

1,618 Strict AB

1,618 Strict AB
Engelbrektsgatan 5
11432 Stockholm

Hemsida:

www.strict.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

STRICTs affärsidé är att skapa aktieägarevärde genom framgångsrik investeringsverksamhet som kompletteras med en vinstgivande rådgivningsverksamhet. Med fokus på vinstgivande bolag inom så kallade generationsskiftesbolag tar STRICT en aktiv roll och bidrar till respektive företag expansion. STRICT har även rollen som managementbolag till ett flertal av de företag som STRICT investerat i.

Teckningsperiod:

4 mars 2011 - 18 mars 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

16,5 Mkr

Teckningskurs:

0,19 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 februari 2011

Värdering:

Pre-money 9,9 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 5:3.

Post:

Övrigt:

Strict gör samtidigt även en riktad nyemission på 1,9 Mkr till samma teckningskurs.

Uppdatering: Strict återkallar emissionen. Orsaken är att det inletts en förundersökning där företagets VD Mats Löfgren är delgiven misstanke om grovt svindleri. Ärendet är inte relaterat till Strict och gäller affärer från 2005. Löfgren anser sig vara oskyldig, men lämnar alla uppdrag relaterade till Strict.

Uppdaterat: 2011-02-28

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss