Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Älvsborgsvind AB

Älvsborgsvind AB

Älvsborgsvind AB
N. Härene Lommagården
53192 Lidköping

Hemsida:

www.alvsborgsvind.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Älvsborgsvinds affärsidé är att förvärva och driva vindkraftverk.

Teckningsperiod:

6 april 2010 - 22 april 2010

Lista:

Alternativa Aktiemarknaden

Emissionsbelopp:

9,5 Mkr

Teckningskurs:

50 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 19 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2

Post:

För nuvarande aktieägare är minsta post 50 aktier och för nya aktieägare är minsta post 100 aktier.

Övrigt:

Noteras på Alternativa Aktiemarknaden den 19 maj 2010.

Uppdaterat: 2010-04-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss