Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

30 mars 2015

Tre aktuella nyemissioner

Tre aktuella nyemissioner


Image Systems, Igrene och VibroSense är alla tre aktuella med nyemissioner av aktier. Två av företagen är noterade och det tredje står inför notering.


Image Systems - Företaget på Stockholmsbörsen inleder en företrädesemission den 9 april. Känns som ett bolag som alltid behöver nya pengar. Men denna emission är garanterad av namnkunniga aktörer och villkoren måste kännas något plågsamma för nuvarande ägare. Tio nya aktier på tre gamla, till en värdering som är lägre än vid tidigare års nyemissioner. Men vi har ingen koll alls på bolaget, så avgör själv om detta är flipp eller flopp.

Igrene - Igrene är noterat på Aktietorget och bedriver prospekterande verksamhet med avseende på geotermi och gas. Nu ska företaget bevisa gasfyndighetens storlek. Gör en nyemission på 12,3 Mkr med sista teckningsdag den 9 april. Vi skrev om bolaget i början av mars.

VibroSense - Gör en nyemission och noterar sig på Aktietorget för att finansiera utvecklingen av ett fotinstrument för diagnostik av känselbortfall i fötter på diabetespatienter. Låter nischat men är en miljardmarknad. Gör en nyemission på 12,1 Mkr med sista teckningsdag den 1 april.

Läs även: Sex företag som ska notera sig

Av: Andreas Poike

Sök nyheter

Senaste nyheter

Senaste videoklippet

Intervju med vd för Oasmia

Intervju med vd för Oasmia

Intervju med Mikael Asp, vd för Oasmia, i samband med att företaget gör en nyemission under juni-juli 2017. Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrade egenskaper, lägre biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent.

Följ oss