Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

23 januari 2014

Tillväxtverket satsar på Ecoclimes taksystem för inomhuskomfort

Tillväxtverket satsar på Ecoclimes taksystem för inomhuskomfort


I hård konkurrens med en rad olika miljöteknikföretag i Sverige har Ecoclime tilldelats 0,9 Mkr för att utföra en referensinstallation av ett kostnads- och energieffektivare innertaksystem för fastighetskomfort. En helt ny möjlighet öppnas nu upp betydligt tidigare.


Fakta:

Ecoclime gjorde under slutet av 2013 en nyemission och listar sig den 18 februari på Aktietorget.

Det är programmet Miljödriven tillväxt vid Tillväxtverket som utvärderat Ecoclimes komforttakkoncept för värme och kyla. Ecoclimes nya innertak ger en helt drag- och underhållsfri inomhuskomfort med en diskret design. Genom att integrera värme och kyla i samma system blir även installationskostnaderna låga. Det betyder att de även kommer att kunna erbjudas för installation i bostadsfastigheter.

Ecoclimes VD Lennart Olofsson säger

”De nya komforttaken har utvecklats under tre år. Dels i företagets klimatkammare vid fabriken i Vilhelmina, via testinstallationer och i samarbete med SP som utvärderat såväl komfort som energiegenskaperna med mycket positiva resultat. Avsikten var att produkten skulle börja säljas i mindre skala under 2015. Men när Tillväxtverket nu erbjöd chansen till en större referensinstallation så öppnas en helt ny möjlighet för företaget”

Ecoclimes komfortak har redan en rad fördelar som komfortkyla, exempelvis drag- och underhållsfritt, lägre energiförbrukning, lägre bygghöjd, diskret och integrerad design och högre passiv effekt.

När värme nu integreras i takpanelerna så betyder det att fastighetsägarna får ytterligare fördelar med Ecoclimes lösningar som ytterligare kostnadsbesparingar samt jämnare temperaturer inomhus oavsett årstid och lägre energiförbrukning när lokalerna inte nyttjas som exempelvis vid helger, lov, semesterperioder, nattetid etc.

Har man som fastighetsägare för avsikt att installera komfortkyla så får man nu värmen inpå till en låg tilläggskostnad. Det enda som krävs är en extra tryckväxlare och en separat styrventil för rumsstyrningen samt några smärre kompletteringar i rumsstyrenheten.

Tack vare Tillväxtverkets satsning ska nu en första större referensinstallation utföras i samarbete med ett fastighetsbolag samt ett byggbolag i Umeå och några systemleverantörer. Med referensinstallationen kommer Ecoclime att kunna visa upp det nya komfort innertaket för olika kunder, i storskalig drift. En installation som även kommer att utvärderas av energistudenter vid Umeå Universitet.

Läs även:

Ecoclime ökar försäljningstakten

Världens bästa komfortkyla med Ecoclime

Av: Redaktionen Nyemissioner.se

Sök nyheter

Senaste nyheter

Senaste videoklippet

Intervju med Climeon inför notering

Intervju med Climeon inför notering

Intervju med cleantechbolaget Climeons VD Thomas Öström inför att bolaget noterar sina aktier på First North den 13 oktober 2017. Climeon tillhandahåller en teknik som tillvaratar energin i spillvärme från industrier samt lågtempererad geotermisk värme för att generera elektricitet. Bolaget mottog sin första order under 2015 och har sedan dess byggt upp en kundbas bestående av bland annat Viking Line, Virgin Voyages/Fincantieri, Maersk Line, CP Energy och SSAB. Det har nu nått ett stadium där Climeon har beprövat sin teknik och dess kommersiella gångbarhet genom upprepade beställningar från ledande aktörer inom ett flertal industrier. Produkten är patentskyddad och erbjuder marknadsledande prestanda inom sina applikationsområden. Climeon har även byggt upp en skalbar organisation med hög produktionskapacitet och en erfaren ledningsgrupp som är redo för snabb tillväxt.

Följ oss