Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

6 juli 2015

Seismiska undersökningar i Mora-fältet

Seismiska undersökningar i Mora-fältet


I samarbete med Institutionen för Geovetenskaper vid Uppsala Universitet genomförs nu seismiska undersökningar av de centrala delarna av det s.k Mora-fältet sydväst om Mora centralort där det Aktietorget-noterade Igrene inom kort skall anlägga sitt första produktionshål för gas.


Fakta:

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater. Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser längs Siljansringens perifera delar. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Med utrustning som utvecklats genom Universitetets medverkan kommer berggrunden under fyra olika profiler/linjer att seismiskt undersökas med en total längd om drygt 4 km. Linjerna har dragits på ett sådant sätt att de skall följa och korsa av Igrene redan genomförda provborrhål. Seismiken förväntas ge besked om strukturer i berggrunden ner till ca 2 000 m.

Professor Chris Juhlin säger att mätningar är av stort vetenskapligt intresse eftersom området har varit utsatt för både ett meteoritnedslag och en kontinentalkollision. Vi hoppas på att kunna kartlägga större förkastningar i berggrunden, säger han.

Arbetet i fält med att utföra de seismiska mätningarna tar 5-6 arbetsdagar. Därefter återstår tolkningar och analyser av alla data. Slutrapport från mätningarna förväntas under hösten.

Igrenes Mats Budh menar att de här mätningarna kommer att avsevärt öka kunskaperna om berggrunden, dess gaspotential och ge underlag för framtida prospektering och fler borrningar.

Läs även: Gasanalyser pekar ut nästa borrplats

Av: Redaktionen Nyemissioner.se

Sök nyheter

Senaste nyheter

Senaste videoklippet

Intervju med Climeon inför notering

Intervju med Climeon inför notering

Intervju med cleantechbolaget Climeons VD Thomas Öström inför att bolaget noterar sina aktier på First North den 13 oktober 2017. Climeon tillhandahåller en teknik som tillvaratar energin i spillvärme från industrier samt lågtempererad geotermisk värme för att generera elektricitet. Bolaget mottog sin första order under 2015 och har sedan dess byggt upp en kundbas bestående av bland annat Viking Line, Virgin Voyages/Fincantieri, Maersk Line, CP Energy och SSAB. Det har nu nått ett stadium där Climeon har beprövat sin teknik och dess kommersiella gångbarhet genom upprepade beställningar från ledande aktörer inom ett flertal industrier. Produkten är patentskyddad och erbjuder marknadsledande prestanda inom sina applikationsområden. Climeon har även byggt upp en skalbar organisation med hög produktionskapacitet och en erfaren ledningsgrupp som är redo för snabb tillväxt.

Följ oss