Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

26 mars 2013

Kraftig säljrekommendation på Dannemora Mineral

Kraftig säljrekommendation på Dannemora Mineral


Swedbank First Securities sätter en kraftig säljrekommendation på Dannemora Mineral-aktien. Under hälften av aktuellt aktiepris i nyemissionen.


Fakta:

Dannemora Mineral är listat på First North och Oslo Axess.

Dannemora Mineral är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Företaget har drabbats av en del problem och gör med start idag en nyemission på 211 Mkr till 11 kr per aktie.

Swedbank First Securities avråder dock kraftigt från aktien genom att sänka sin riktkurs till 5 kr, från tidigare 10 kr.

"Vår beräkning indikerar att aktien är väsentligt övervärderad och vi upprepar vår säljrekommendation"

"Vi ser en potentiell risk för att den nuvarande skuldbördan överstiger värdet av Dannemoras tillgångar, och därför inte lämnar något överskottsvärde till aktieägarna"

Motivationen för den upprepade säljrekommendationen och kraftiga sänkningen av riktkursen är att Dannemora Mineral har justerat upp sin produktionskostnadsprognos för år 2015 från 270 Mkr till 297 Mkr. Utöver det väntar sig bolaget ett lägre utbyte av gruvan än tidigare, vilket gör att den förväntade livslängden blir kortare.

Swedbank First Securities tar även upp att Dannemora Mineral med nuvarande skuldsättning är väldigt känsligt för hur upprampningsprocessen går och hur järnmalmspriset utvecklas.

Se även: Intervju med Dannemora Minerals VD som tillträdde i december

Av: Andreas Poike

Sök nyheter

Senaste nyheter

Senaste videoklippet

Intervju med vd för Oasmia

Intervju med vd för Oasmia

Intervju med Mikael Asp, vd för Oasmia, i samband med att företaget gör en nyemission under juni-juli 2017. Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrade egenskaper, lägre biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent.

Följ oss