Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

8 mars 2015

Igrene tar nästa steg med gasfyndigheten

Igrene tar nästa steg med gasfyndigheten


Igrene prospekterar efter metangas kring Siljansringen och intressanta fynd har gjorts. Nu tar bolaget nästa steg för att bevisa de teoretiska beräkningarna av gasfyndighetens storlek.


Fakta:

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Utifrån de prospekteringar och beräkningar som Igrene låtit genomföra inom ett område sydväst om Mora centralort har nu platsen för ett första borrhål kunnat fastställas för fullskaletest. Hålet kommer att utformas som ett framtida produktionshål.

Bolaget har tidigare meddelat att man efter omfattande fältundersökningar och borrningar och med hjälp av internationell expertis byggt en berggrundsmodell över det s.k Morafältet sydväst om Mora och även teoretiskt beräknat den sannolika mängden metangas i området.

Utifrån detta arbete har bolaget nu identifierat den plats där det första borrhålet skall sättas för att i fullskaletest bevisa att de teoretiska beräkningarna av gasfyndighetens storlek är korrekta.

De teoretiska beräkningarna av gasvolymernas storlek skall nu säkerställas genom ett av internationell expertis utarbetat testprogram. Resultaten av fullskaletestet förväntas ge den information som kommer att avgöra om projektet är kommersiellt samt ge underlag för hur en möjlig utbyggnad av gasproduktionen i Morafältet skall utföras.

Efter marknadens stängning i fredags bjöd Igrene in till presskonferens under måndagen. Från pressmeddelandet nedan:

Igrene inbjuder till presskonferens

Igrene vill informera om vetenskap, arbetsmetoder och teknik som ligger bakom bolagets tidigare rapport om metangasvolymer inom Morafältet samt informera om hur denna gas skall utvinnas genom ett fullskaletest.

Produktion av naturgas har aldrig tidigare skett i Sverige. Kunskap, erfarenhet och teknik måste därför hämtas från utlandet. Det som nu sker inom Siljansringen och Morafältet sydväst Mora centralort tilldrar sig ett stort allmänt intresse.

Vid presskonferensen kommer förutom bolagets verkst dir Mats Budh även professor Vladimir Kutcherov att medverka. Kutcherov kommer att redogöra för petrofysiska undersökningar av borrkärnor från Morafältet som underlag för teoretiska beräkningar av möjliga gasvolymer i området.

Vidare kommer petroleumingenjör Erik Steenken från Holland att berätta hur ett första produktionshål skall anläggas, hur gasen skall frigöras och omhändertas för senare distribution.

Professor Kutcherov har en professur vid Moskvas Universitet för olja och gas. Det är ett team av forskare från detta universitet med praktiska erfarenheter från fältarbeten som ligger bakom rapporten.

Petroleumingenjör Steenken har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med gas- och oljeutvinning på olika håll i världen.

Vid presskonferensen kommer sammandrag av rapporten som professor Kutcherov redovisar att finnas tillgänglig.

Det noteras att Kutcherov genom eget bolag för närvarande äger 63.000 aktier i AB Igrene motsvarande 1.0 % av samtliga aktier.

Presskonferensen äger rum den 9 mars 2015 kl 14.00 hos AktieTorget i Stockholm, Mäster Samuelsgatan 42, plan 3.

Av: Redaktionen Nyemissioner.se

Sök nyheter

Senaste nyheter

Senaste videoklippet

Intervju med Climeon inför notering

Intervju med Climeon inför notering

Intervju med cleantechbolaget Climeons VD Thomas Öström inför att bolaget noterar sina aktier på First North den 13 oktober 2017. Climeon tillhandahåller en teknik som tillvaratar energin i spillvärme från industrier samt lågtempererad geotermisk värme för att generera elektricitet. Bolaget mottog sin första order under 2015 och har sedan dess byggt upp en kundbas bestående av bland annat Viking Line, Virgin Voyages/Fincantieri, Maersk Line, CP Energy och SSAB. Det har nu nått ett stadium där Climeon har beprövat sin teknik och dess kommersiella gångbarhet genom upprepade beställningar från ledande aktörer inom ett flertal industrier. Produkten är patentskyddad och erbjuder marknadsledande prestanda inom sina applikationsområden. Climeon har även byggt upp en skalbar organisation med hög produktionskapacitet och en erfaren ledningsgrupp som är redo för snabb tillväxt.

Följ oss