Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

5 december 2014

Holmasjön Prospektering gör intressanta undersökningar

Holmasjön Prospektering gör intressanta undersökningar


Holmasjön Prospektering gör intressanta prospekteringar i direkt anslutning till gamla Klevagruvan i Småland. Gör en mindre nyemission och planerar för en framtida listning.


Holmasjön Prospektering AB är som namnet antyder ett prospekteringsbolag, med inriktning på bas- och ädelmetaller i Sverige. Under 2014 färdigställde bolaget IP-mätningar och magnetiska mätningar på undersökningstillståndet Holmasjön som bolaget förfogar över. Vilket är beläget i direkt anslutning till Klevagruvan i Småland, tidigare en av Sveriges mest lönsamma gruvprojekt.

De initiala mätningarna samt stenprover visar att Holmasjön kan förfoga över betydande mängder koppar, guld och titan. Styrelsen bedömer att det finns ytterligare prospekteringspotential i området.

Platserna för sex borrmål är redan identifierade via oberoende tolkning av de IP-mätningar och magnetiska mätningar som genomförts under hösten 2014. För närvarande arbetar bolaget med att ta fram arbetsplaner avseende det kommande borrprogrammet samt att handla upp borrtjänster.

Styrelsen för Holmasjön har fattat beslut att genomföra en mindre kapitalanskaffning under december 2014 och att vidta de åtgärder som behövs för att kunna lista bolagets aktier på en lämplig marknadsplats i framtiden.

Vi har inte lyckats komma över något memorandum ännu så länge, så intresserade får kontakta bolaget själva och fråga om ett. Om ni får ett så skicka gärna en kopia till oss på adressen info (@-tecknet) nyemissioner.se.

Av: Andreas Poike

Sök nyheter

Senaste nyheter

Senaste videoklippet

Intervju med vd för Oasmia

Intervju med vd för Oasmia

Intervju med Mikael Asp, vd för Oasmia, i samband med att företaget gör en nyemission under juni-juli 2017. Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrade egenskaper, lägre biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent.

Följ oss