Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

18 januari 2016

Fyra köpvärda aktier

Fyra köpvärda aktier


SEB-banken rekommenderar fyra svenska aktier. Det handlar om företag som alla har en verksamhet som drivs på av konsumentmarknaden. Det handlar om Inwido, Nobia, SCA och Unibet.


Inwido

Inwido är en ledande nordisk tillverkare av fönster som SEB anser har en värdering som är mycket attraktiv. “Intjäningen kommer till största del från renoveringar och detta slutkundsegment utvecklas mycket väl just nu i Sverige. Orderintaget har varit starkt på senare tid, produktmixen är fördelaktig, effektiviteten har ökat och potentialen att fortsatt höja automationen i bolagets produktionsprocesser är god.”

Nobia

SEB gillar Nobia som är Nordens och Storbritanniens ledande köksspecialist. Produktion och varuhantering är avsevärt mer effektiv idag än bara för ett par år sedan, medan slutkundefterfrågan är mycket stark anser banken. “Trots en stark aktieutveckling under 2015 anser vi att potentialen för fortsatt god utveckling är bra. Organisk tillväxt, starkt kassaflöde, en mer optimerad kostnadsbas och inte minst en mycket god förvärvspotential är alla attraktionsmoment.”

SCA

SEB skriver att tillväxt- och omvärderingsresan har pågått under en tid för SCA-aktien, men de anser att resan har lång väg kvar till målet. Bolaget delar nu upp divisionerna för hygienprodukter och skogsindustri, en process med måldatum i januari 2017. I förlängningen kan separata bolag synliggöra värden. SEB anser att SCA:s konsumentexponering (hygienprodukter) är särskilt attraktiv med tanke på svagare industriell tillväxt i världen.

Unibet

Unibet erbjuder spel på sport, casino, poker och lotto över internet. Unibet har ökat antalet aktiva kunder med 20 procent årligen under de senaste 10 åren. Unibet har kommit långt i sin tillväxtresa, men SEB ser en fortsatt betydande långsiktig potential, nästan oavsett hur konjunkturen utvecklas.

Läs fler aktieanalyser

Av: Andreas Poike

Sök nyheter

Senaste nyheter

Senaste videoklippet

Zaplox inför kommande notering

Zaplox inför kommande notering

Zaplox är ett snabbväxande teknikföretag som tillhandahåller ett system till hotell som ersätter plastkorten med en smartare mobil-lösning. Står inför en notering. Denna presentation är från Sedermeradagen i Köpenhamn där VD Magnus Friberg talar engelska. En presentation som ger en mycket intressant och tydlig bild av företaget.

Följ oss