Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

1 februari 2013

EnQuest emitterar obligationer till privatinvesterare

EnQuest emitterar obligationer till privatinvesterare


EnQuest, ett bolag i Lundin-sfären, gör en något ovanlig kapitalanskaffning för ett anglosaxiskt oljebolag, de emitterar obligationer till privatinvesterare. Minst 100 miljoner pund vill företaget ha in.


Fakta:

EnQuest är primärnoterat på London Stock Exchange med en sekundärnotering på Nasdaq OMX Stockholm.

EnQuest är ett olja- och gasföretag som fokuserar på utveckling & produktion och inte på den tidigare prospekteringsfasen. Företaget är en avknoppning från Lundin Petroleum och sekundärnoterades på Stockholmsbörsen i april 2010.

EnQuest genomför just nu en kapitalanskaffning i en form som inte hör till vanligheterna, speciellt inte för ett oljebolag i den anglosaxiska delen av världen. Företaget emitterar nämligen obligationer till privatinvesterare, det som på engelska heter retail investors.

Den minsta teckningsposten är 2000 brittiska pund, dvs under 20.000 kr, och sedan i poster om 100 pund. Obligationen löper på 9 år och har en årlig ränta på 5,5 %, som betalas två gånger om året. Obligationerna kommer sedan att handlas på Londonbörsens Order Book for Retail Bonds of the London Stock Exchange ("ORB"). Teckningstiden löper från den 24 januari till 8 februari. Företaget vill ha in minst 100 miljoner pund.

Nedan är en intervju med EnQuest CFO Jonathan Swinney som svarar på frågor om företagets verksamhet, aktuella status och obligationsemissionen.

Av: Andreas Poike

Sök nyheter

Senaste nyheter

Senaste videoklippet

Zaplox inför kommande notering

Zaplox inför kommande notering

Zaplox är ett snabbväxande teknikföretag som tillhandahåller ett system till hotell som ersätter plastkorten med en smartare mobil-lösning. Står inför en notering. Denna presentation är från Sedermeradagen i Köpenhamn där VD Magnus Friberg talar engelska. En presentation som ger en mycket intressant och tydlig bild av företaget.

Följ oss