Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

7 april 2014

Cashback på NGM

Cashback på NGM


Börsoperatören NGM, som driver aktielistan Nordic-MTF och börsen NGM Equity, lanserar sin egen version av cashback.


Till skillnad från vid onlinepoker och ehandel så är det dock inte den som spelar och handlar som får cashback, det är i stället de noterade företagen som ska få 25 % av NGMs handelsintäkter när deras aktier handlas på via NGM.

Intäktsdelningen kommer att införas från och med den 1 juli 2014 och innebär i korthet att bolaget får 25 procent av de intäkter som genereras hos NGM i samband med att bolagets aktier handlas. Såväl nya som befintliga bolag vars aktier handlas på NGM får ta del av erbjudandet.

NGMs tanke är att upplägget ska stimulera företagen att satsa på aktiviteter som ökar handeln i aktien. NGM nämner bland annat att bolagen kan upphandla likviditetsgaranter. Vi antar att tanken även är att bolagen ska betala externa firmor för att de ska göra analyser, så kallade uppdragsanalyser.

- Genom att utmana börsernas traditionella kostnadsmodell skapar vi en mer attraktiv marknadsplats för bolagen. Vi skapar också ett incitament för bolagen att stanna kvar hos NGM i takt med att de växer, i och med att bolagen hos oss får ett bidrag som de kan investera i sin fortsatta tillväxt, säger Roger Peleback.

Samtliga bolag på NGM Equity och Nordic MTF kommer att erbjudas möjligheten att ingå det avtal som reglerar intäktsfördelningen.

Av: Andreas Poike

Sök nyheter

Senaste nyheter

Senaste videoklippet

Zaplox inför kommande notering

Zaplox inför kommande notering

Zaplox är ett snabbväxande teknikföretag som tillhandahåller ett system till hotell som ersätter plastkorten med en smartare mobil-lösning. Står inför en notering. Denna presentation är från Sedermeradagen i Köpenhamn där VD Magnus Friberg talar engelska. En presentation som ger en mycket intressant och tydlig bild av företaget.

Följ oss