Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

2 maj 2016

Analytikerna rekommenderar köp av Follicum

Analytikerna rekommenderar köp av Follicum


Follicum som utvecklar läkemedel gör just nu en nyemission. Hur ska då en investerare agera? Vi sammanställer vad analytikerna säger, och hittills rekommenderar alla köp.


Follicum utvecklar läkemedel inom hårväxt och är sedan 2014 noterat på Aktietorget. Företagets största ägare är Lund University Bioscience och Sunstone. Follicums primära läkemedelskandidat har i prekliniska studier visat sig kunna hämma hårväxt på ett mycket effektivt sätt. I andra prekliniska modeller har kraftig stimulering av hårväxt observerats. I båda fallen ses effekt redan vid låga doser, och inga negativa effekter har observerats.

Follicum gör fram t o m den 10 maj en nyemission på 30 Mkr till 5 kr per aktie, som är garanterad till 70 %. Hur ska då en investerare agera? Vi sammanställer nedan vad analytikerna säger.

SvD Börsplus - Teckna

SvD Börsplus publicerade en analys av Follicum i förra veckan, skriven av analytikerna Peter Benson och Jonas Jendi. De kommer fram till en Köp-rekommendation, för investerare som vill ha en krydda med högre risk i sin portfölj.

De lyfter fram att risken i Follicum är hög, men att om bolaget uppfyller de närmaste årens milstolpar så är aktien en mångdubblare.

“Skulle Follicum lyckas med sina planer fram till 2019 så har risken minskat väsentligt samtidigt som man är mycket närmare att få intäkter från den färdiga produkten. Vår modell pekar på ett möjligt miljardvärde 2019.”

Analysguiden - Teckna

Aktiespararnas analystjänst Analysguiden rekommenderar Köp för Follicum-aktien, med en riktkurs på 8,20 kr.

“Follicum genomför en klinisk fas I/IIa-studie med potential att hämma oönskad hårtillväxt. För att förbereda kommande studier och bredda verksamheten framöver inleds en spännande nyemission i april 2016.”

“Investerare måste vara medvetna om att risken alltid är hög i forskande läkemedelsbolag med en smal produktportfölj. Antaget fulltecknad emission bedömer vi dock att potentialen inte avspeglas i dagens aktiekurs. Vi rekommenderar att teckna nyemissionen med riktkurs 8,2 kronor.”

Smallcap - Köp

Efter att Follicum offentliggjort sin nyemission publicerade Smallcap en uppdatering på sin tidigare aktieanalys. Där kommer man fram till ett aktieägarvärde på 8,10 kr, vilket kan jämföras med priset i nyemission på 5 kr.

“Justerat för utspädning från föreslagen företrädesemission och emissionslikvid motsvarar det ett aktieägarvärde på 8,1 SEK per aktie.”

Av: Redaktionen Nyemissioner.se

Sök nyheter

Senaste nyheter

Senaste videoklippet

Intervju med vd för Oasmia

Intervju med vd för Oasmia

Intervju med Mikael Asp, vd för Oasmia, i samband med att företaget gör en nyemission under juni-juli 2017. Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrade egenskaper, lägre biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent.

Följ oss