Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

5 maj 2015

Aktuella och kommande nyemissioner

Aktuella och kommande nyemissioner


Tre företag som gör eller ska göra en nyemission av aktier är Cortus Energy, Kancera och Kontigo Care, där det sistnämnda även står inför en notering.


Kontigo Care - Utvecklar innovativa mobila lösningar för vården. Bolagets unika produktserie TripleA möjliggör diagnos, vård och eftervård av alkoholberoende. Ska notera sig på First North och gör inför det en nyemission på 16,7 Mkr, med sista teckningsdag den 22 maj.

Kancera - Bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Gör en företrädesemission på 12,3 Mkr till 2,50 kr per aktie. Teckningstid 6-27 maj.

...och en kommande nyemission

Cortus Energy - Det miljövänliga energibolagets värdering har kraschat samman efter en lång serie av motgångar. Det är inte riskfritt att konkurrera med fossil energi och vara beroende av statliga subventioner. I juni ska bolaget nu fylla på kassan med 21,4 Mkr i en företrädesemission där pre-money-värderingen är 4,3 Mkr.

Läs om fler nyemissioner

Av: Andreas Poike

Sök nyheter

Senaste nyheter

Senaste videoklippet

Intervju med vd för Oasmia

Intervju med vd för Oasmia

Intervju med Mikael Asp, vd för Oasmia, i samband med att företaget gör en nyemission under juni-juli 2017. Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrade egenskaper, lägre biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent.

Följ oss