Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

29 april 2013

Aktier mot notering och listbyte

Aktier mot notering och listbyte


Aktier mot nynotering, flytt till Stockholmsbörsen och steget ner till First North. Från guld och olja till läkemedel.


GuldAdam - Ett av nordens största gulduppköparföretag planerar att lista sina aktier på Aktietorget innan sommaren.

Diamyd - Det börsnoterade och havererade Diamyd Medical knoppar av sin operativa verksamhet via Diamyd Therapeutics, som ska listas på First North. Observera att det avknoppade bolaget sedan kommer att ta över namnet Diamyd Medical.

Mertiva - När börsnoterade Diamyd Medical delat ut sin operativa verksamhet så byter företaget namn till Mertiva och planerar att flytta från Stockholmsbörsen till Aktietorget. Större delen av kassan planerar företaget att dela ut. Sedan återstår aktieinnehav i två företag.

Tethys Oil - Det framgångsrika oljebolaget har nu växt så mycket att det den 2 maj flyttar från First North till den riktiga börsen.

Nefab - Nordic Capital sägs ha arbetat för en notering av Nefab under längre tid. Men åsikten ska vara att marknaden fortfarande är för instabil och planerna har därför skjutits till hösten.

Läs även: Fyra aktier mot notering

Av: Andreas Poike

Sök nyheter

Senaste nyheter

Senaste videoklippet

Intervju med vd för Oasmia

Intervju med vd för Oasmia

Intervju med Mikael Asp, vd för Oasmia, i samband med att företaget gör en nyemission under juni-juli 2017. Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrade egenskaper, lägre biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent.

Följ oss