Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Zenterio AB
Zenterio AB

Zenterio AB
Diskettgatan 11
583 35 Linköping

Hemsida:

www.zenterio.com

Verksamhet:

Zenterio utvecklar ett oberoende operativsystem och en plattform för digital-tv-boxar och tv-apparater, som kan användas av tillverkare av sådana produkter.

Ägare:

Private equity-bolaget Scope är den största ägaren.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Kommande

Tid:

2016 eller 2017 vore en möjlighet

Värdering:

828 Mkr baserat på den senaste nyemissionen som gjordes till 18,5 kr per aktie.

Uppdatering: 1,02 Mdkr efter emissionerna under slutet av 2014. 22,5 kr per aktie. Exkl utestående optioner etc.

Övrigt:

Zenterios styrelseordförande, Olli-Pekka Kallasvuo, sa i början av juni 2014 att bolaget ska vara noterat i Stockholm inom ett år.

Aktien handlas sedan den 6 juni 2014 på Norge OTC-listan, en lista för onoterade aktier.

I början av juni 2014 gjorde företaget en nyemission på 115 Mkr.

Uppdatering; Zenterio har gjort ett par nyemissioner under slutet av 2014 på totalt 80 Mkr till 22,50 kr per aktie. Detta för köp av Systemagic AB och 27M Group.

Uppdatering: Zenterio har meddelat att de rekryterat Jörgen Nilsson som ny VD, han tillträder den 2 april 2015. Bolaget meddelade samtidigt att de planerar för en börsnotering under 2015. Mer information utlovas om processen under april 2015.

Uppdatering: Noteringsplanerna bekräftades i slutet av maj 2015.

Uppdatering: I slutet av september 2015 meddelade Zenterio att de skjuter noteringsplanerna på framtiden. Bolaget tillsatte under året Jörgen Nilsson som ny VD och affärsflödet uppges vara starkt. Bolaget vill först bevisa skalbarheten i verksamheten innan en börsnotering sker, något man anser även ligger i aktieägarnas intresse.

Uppdaterat: 2015-09-23

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss