Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Vilhelmina Mineral AB
Vilhelmina Mineral AB

Vilhelmina Mineral AB
Kungsängsvägen 31
751 05 Uppsala

Hemsida:

vilhelminamineral.se

Verksamhet:

Vilhelmina Mineral innehar nu rättigheterna till den kvarvarande Stekenjokkfyndigheten med en bedömd mineralresurs på uppemot 10 Mton, med koppar, silver, guld, zink och bly. Vilhelmina Mineral AB hette tidigare Northfield Exploration AB.

Ägare:

Uppdatering: I slutet av mars 2017 meddelades att en avtal skrivits med en utländsk aktör om att bli ägare till 50 % genom att tillföra 20 Mkr.

Lovisagruvan Utveckling AB (Helägt dotterbolag till Lovisagruvan AB) 7 %, som tom 2013 har en option att köpa en stor mängd ytterligare aktier av huvudägarna.

Uppdatering: Efter nyemissionen i maj 2013 äger Lovisagruvan Utveckling AB 8,6 %. Lovisagruvan Utveckling har även en option att köpa ytterligare 19 % av huvudägarna.

Uppdatering september 2014: Lovisagruvan Utveckling AB 29 %.

Lista:

First North

Status:

Kommande

Tid:

Oklar status.

Värdering:

Uppdatering: I slutet av mars 2017 meddelades att ett utländskt bolag ska finansiera en utvecklingsplan, där 20 Mkr ska tillföras för ett ägande på 50 %. Strukturen på affären meddelades inte, men i grova drag borde det innebära en värdering på 20 Mkr pre-money och 40 Mkr post money.

28,2 Mkr post money enligt villkoren i nyemissionen i april 2011.

Övrigt:

Northfield Exploration kommer sannolikt att göra en nyemission och lista aktien på någon av de mindre listorna under hösten 2011.

Uppdatering: Notering planerad under första halvåret 2012.

Uppdatering: Företaget har bytt namn från Northfield Exploration AB till Vilhelmina Mineral AB.

Uppdatering: I mitten av juli 2012 skriver Vilhelmina Mineral att planen är att göra en nyemission och lista aktien under 2013, där huvudspåret är att listas på First North.

Uppdatering: I slutet av 2012 meddelade Vilhelmina Mineral att de av Sveriges Geologiska Undersökning erhållit besked om att dess bas- och ädelmetallfyndighet Stekenjokk och Levi förklarats som Riksintresse med anledning av värdefulla ämnen och material.

Uppdatering: Fördröjning i arbetet med att erhålla bearbetningskoncession har skapat behov av ytterligare finansiering av Vilhelmina Mineral. En nyemission har tillfört bolaget drygt 2 Mkr. Lovisagruvan Utveckling garanterade och tecknade för 1 Mkr av beloppet. Härigenom ökas Lovisagruvan Utvecklings andel till 8,6 % i Vilhelmina Mineral.

Lovisagruvan Utveckling har sedan tidigare option att förvärva ytterligare 19 % av aktierna av huvudägarna. Optionstiden har i samband med nyemissionen förlängts till att gälla 1,5 år efter erhållen bearbetningskoncession för Stekenjokkprojektet, dock senaste till den 31 december 2016.

Uppdatering: Länsstyrelsen säger i början av oktober 2013 nej till Stekenjokk-projektet. Ärendet kan nu hamna hos regeringen för beslut.

Uppdatering: Lovisagruvan meddelade i september 2014 att de köpt 20 % av aktierna i Vilhelmina Mineral och nu äger 29 %. Därutöver kvarstår optionen att före utgången av 2016 förvärva ytterligare 19 % av huvudägarna. Ansökan om bearbetningstillstånd för Stekenjokk och Levi har avslagits av Bergsstaten. Överklagande av detta beslut har skett hos regeringen. Besked väntas inom kort.

Uppdatering: I slutet av mars 2017 meddelades att ett utländskt bolag ska finansiera en utvecklingsplan, där 20 Mkr ska tillföras för ett ägande på 50 %.

Uppdaterat: 2017-03-27

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss