Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i TracTechnology AB
TracTechnology AB

TracTechnology AB
Svärdvägen 19, 2 tr
182 33 Danderyd

Hemsida:

www.tractechnology.se

Verksamhet:

TracTechnology är ett tillväxtföretag med verksamhet inom två starka tillväxtområden, RFID-teknik samt livsmedelssäkerhet och spårbarhet. TracTechnologys huvudsakliga fokus är ett patenterat koncept, baserat på RFID-teknik, som ger spårbarhet från "gård till gaffel" inom köttproduktion.

Ägare:

870 aktieägare, framför allt från tiden då företaget var listat på Aktietorget.

Lista:

Aktietorget

Status:

Kommande

Tid:

April-Maj 2017

Värdering:

Uppdatering: 0,60 kr per aktie vide emission i juli 2016.

Uppdatering: 42,4 Mkr post money i mars 2016.

Uppdatering: 38,4 Mkr pre-money och 45,4 Mkr post money om emissionen under mars 2016 fulltecknas.

32 Mkr pre-money och 37 Mkr post money om den emission som görs i maj 2015 fulltecknas.

Övrigt:

I maj 2014 meddelade TracTechnology att de planerade för en notering i slutet av 2017. I februari 2015 har bolaget fått en större order och anser nu att noteringen kan ske tidigare. En mindre emission har gjorts till en grupp ICA-handlare och en ytterligare emission ska göras, vilket verkar vara en företrädesemission på några miljoner kronor.

Uppdatering: I samband med nyemissionnen i maj 2015 talar bolaget åter om en notering år 2017, dvs man verkar backa från tidigareläggningen som kommunicerades bara några veckor tidigare.

Uppdatering: I mars 2016 gör TracTechnology en företrädesemission på upp till 7 Mkr. En notering nämndes i samband med detta inte.

Uppdatering: TracTechnology fick in 3,2 Mkr i företrädesemissionen.

TracTechnology ska satsa mer på etablering i utlandet, vilket ska ledas av Stephan Pakh. Thomas Nybladh övertog VD-rollen den 2 maj 2016.

Uppdatering: I juli 2016 gjorde TracTechnology en först till kvarn-emission på 1,8 Mkr till 0,60 kr per aktie. Man meddelade då även att en notering ska ske på Aktietorget under april-maj 2017.

Man planerar även att göra en pre-ipo på 4 Mkr och en spridningsemission på 12 Mkr i samband med noteringen.

Uppdaterat: 2016-08-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss