Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Serneke Group AB
Serneke Group AB

Serneke Group AB
Kvarnbergsgatan 2
411 05 Göteborg

Hemsida:

www.serneke.se

Verksamhet:

Serneke är en koncern med fokus på bygg, anläggning och projektutveckling. Bolaget är en av Sveriges största byggkoncerner.. Serneke Group AB hette tidigare SEFA AB.

Ägare:

Ola Serneke 35 % (58 % av rösterna).

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Kommande

Tid:

Fjärde kvartalet 2016

Värdering:

Övrigt:

SEFA meddelade i slutet av mars 2014 att de anställer Ylva Blomén som ny CFO samt att företaget ska bli börsnoterat. Någon tidsplan anges dock inte.

Uppdatering: VD Ola Serneke säger i slutet av mars 2014 till Fastighetssverige att man siktar på att noteras till hösten 2015.

Uppdatering: SEFA AB har bytt namn till Serneke Group AB. I maj 2015 skvallras det om att bolaget ska noteras, vilket stämmer överens med vad ägaren tidigare sagt.

Uppdatering: I slutet av augusti 2015 bekräftar Serneke att de ska börsnoteras under hösten. Börsnoteringen sköts av Handelsbanken och ABG.

Uppdatering: Planen är att inför noteringen göra en nyemission på 500-900 Mkr.

Uppdatering: Serneke meddelade i mitten av oktober 2015 att de inför börsnoteringen förstärker styrelsen med Mari Broman.

Uppdatering: Den 11 december meddelade Serneke Group att bolagets CFO valt att lämna sin tjänst och bolaget. Hon lämnar sin tjänst i början av 2016 och rekryteringen av en ny CFO har påbörjats. Med tanke på hur central en CFO är i en noteringsprocess så ser börsnoteringen ut att försenas en hel del.

Uppdatering: Serneke Group meddelade i mitten av december 2015 att de har rekryterat Camilla Heyman till ny CFO och medlem i koncernledningen. Hon tillträder tjänsten senast i mars 2016.

Uppdatering: I kallelsen till bolagsstämman den 28 april 2016 föreslås att emissionslikviden vid emissionen inför börsnoteringen på Nasdaq Stockholm ska uppgå till högst 700 Mkr. Vidare framgår att priset ska sättas via en book building-process som i huvudsak riktar sig till institutioner.

Uppdatering: Handelsbanken och ABG hoppade av sina uppdrag med att börsnotera Serneke. Carnegie har anlitats som ny rådgivare. Sernekes vice VD Michael Berglin sade till Di att de fortfarande har som ambition att bli ett noterat bolag och att de ska försöka gå i mål med det under 2016.

Orsaken till Handelsbankens avhopp är något oklart (ABG hoppade av som en följd av att Handelsbanken hoppade av). En orsak som sägs ha bidragit startk är att Handelsbanken erbjöds uppdrag av NCC, och att det ansågs fel att arbeta med konkurrerande bolag, och att de då kastade ut Serneke. Vi gissar dock att Sernekes CFO-problem även bidrog.

Uppdatering: Serneke meddelade i mitten av augusti 2016 att de anställt Anders Antonsson som IR-ansvarig. Dvs en pusselbit på plats mot en notering.

Uppdatering: Serneke meddelade i september 2016 att de genomfört sin första transaktion på den nordiska kapitalmarknaden genom att emittera ett icke-säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor, ett obligationslån som ska noteras på Nasdaq Stockholm.

Uppdatering: Ola Serneke säger till DI i mitten av oktober 2016 att Serneke ska noteras under hösten 2016.

Uppdaterat: 2016-10-18

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss