Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i SCA Hygienprodukter

SCA Hygienprodukter

Verksamhet:

SCA Hygienprodukter är ett hygienbolag som inkluderar SCAs
nuvarande affärsområden Personliga hygienprodukter och Mjukpapper. Kommer att få ett nytt namn.

Ägare:

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA 100 %, som innan noteringen delar ut aktierna till sina aktieägare.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Kommande

Tid:

Andra halvåret 2017

Värdering:

Övrigt:

I augusti 2015 meddelade SCA att de delar upp sin verksamhet i två noterade bolag. Ett bolaget ska innehålla de två divisionerna skogsindustri och skogsinnehav, och det andra bolagets hygienprodukter. Hygienprodukterna står för ca 85 % av försäljningen.

I augusti 2016 meddelades att det är hygienproduktsverksamheten som knoppas av och särnoteras, vilket beräknas ske under andra halvåret 2017.

Uppdaterat: 2016-08-24

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss