Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Run way Safe Sweden AB
Run way Safe Sweden AB

Run way Safe Sweden AB
Asksätersvägen 1
585 97 Linköping

Hemsida:

runwaysafe.com

Verksamhet:

Runway Safe erbjuder en lösning bestående av en säkerhetsbädd av Glasopor som effektivt och säkert stoppar flygplan som åkt av banan på ett sätt som innebär minskade kostnader i form av person- och materialskador..

Ägare:

Uppdatering: I årsrapporten för 2016 framgår att Optinator i Göteborg AB och Länsberg & Partners ersätter Wickman (Backhamra Invest AB) som huvudägare. Tillsammans har de 34,6 %.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Ej bestämt

Värdering:

Övrigt:

Run way Safe gör under hösten 2014 ett par nyemissioner. I samband med detta meddelade bolaget att de ska notera aktien i framtiden. Någon direkt tidsplan har dock inte kommunicerats.

Uppdatering: Under sommaren 2016 gjorde företaget en nyemission.

Uppdatering: Under mars 2017 tog bolaget upp ett lån på 70 Mkr.

Uppdatering: Under september 2017 gör företaget en konvertibelemission på 12 Mkr. Konvertibeln är på 2 är, ger 10 % i ränta per år, och kan konverteras till aktier till kurs 10 kr. Utspädningen blir då 8 %.

Uppdatering: I början av oktober 2017 fick vi en kort uppdatering av en aktieägare. I stället för en konvertibelemission så gjordes en vanlig aktieemission. En notering är inte aktuell i dagsläget, bolaget siktar främst på att någon gång ge ägarna en exit genom att bli uppköpta.

Uppdaterat: 2017-10-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss