Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Koggbron Fastigheter AB
Koggbron Fastigheter AB

Koggbron Fastigheter AB
Sankt Paulsgatan 34
118 48 Stockholm

Hemsida:

koggbron.se

Verksamhet:

Koggbron är ett mindre fastighetsbolag. Koggbron Fastigheter AB hette tidigare Business Control Systems Sverige AB.

Ägare:

Lista:

First North

Status:

Kommande

Tid:

2016

Värdering:

Övrigt:

Koggbron var tidigare noterat på Aktietorget efter ett omvänt förvärv av BCS (Business Control System), men avnoterades under våren 2015. Bolaget sade i slutet av april 2015 att de ska köpa fler fastigheter och sedan notera sig på First North, dock utan att ange någon specifik tidsplan.

Uppdaterat: 2015-12-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss