Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Isofol Medical AB

Isofol Medical AB
Arvid Wallgrens backe 20
41346 Göteborg

Hemsida:

www.isofol.se

Verksamhet:

Isofol äger genom ett exklusivavtal med Merck & Cie världsrättigheterna till användningen av Modufolin® vid cancerbehandling. Målet är att ersätta Leucovorin och Levoleucovorin på en marknad som beräknas ha ett nuvärde överstigande 6 miljarder kronor.

Ägare:

Uppdatering: Yield Life Science meddelade i början av juni 2015 att deras ägande efter kapitalanskaffningarna är nere i 16,1 %.

Uppdatering: I augusti 2014 tillkom Recipharm som delägare med en investering på 8 Mkr.

Uppdatering: Efter nyemissionen i maj 2014 äger Yield 20 %, och är tillsammans med bolagets grundare Bengt Gustavsson huvudägare.

Uppdatering: Yield äger i mitten av december 2012 29 % av aktierna.

Yield Life Science AB äger ca 35 %, och det är troligt att Yield delar ut delar av sitt ägande till sina aktieägare inför en listning.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Inledningen av 2017

Värdering:

Övrigt:

Yield Life Science AB meddelar i slutet av september 2011 att en notering av Isofol kan komma att ske inom 12-24 månader, vilket är tidigare än planerat pga förbättrade marknadsförutsättningar för bolagets produkter.

Uppdatering: Yield Life Science AB rapporterar i början av januari 2012 att Isofol Medical blir allt intressantare på marknaden. Planerna för en börsnotering anges dock nu till inom 24-36 månader.

Upppdatering: I mitten av december 2012 pratar huvudägaren Yield om "...påskynda processen mot en vidareförsäljning av Isofol till större läkemedelsbolag...".

Uppdatering: I maj 2014 gjorde Isofol Medical en nyemission på 38 Mkr.

Uppdatering: I augusti 2014 tillkom Recipharm som delägare via en investering på 8 Mkr. Detta i samband med att företagen skrivit avtal om att Recipharm får om exklusiv tillverkningsrätt avseende Isofol Medicals Modufolin.

Uppdatering: I slutet av augusti 2016 meddelade Yield Life Science att Isofol Medical planerar att notera sina aktier i inledningen av 2017, och inför det göra en nyemission.

Uppdaterat: 2016-08-25

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss