Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Guideline Oil Drilling Technology AB
Guideline Oil Drilling Technology AB

Guideline Oil Drilling Technology AB
Båtmansvägen 10
18141 Lidingö

Hemsida:

www.guidelinetechnology.com

Verksamhet:

Guideline har utvecklat en internationellt patenterad metod för bättre positionsbestämning av borren under pågående borrning efter olja och gas.

Ägare:

Push Development Sweden AB. Under oktober 2005 görs en nyemission med företrädesrätt för aktieägare i Push Development Sweden AB.

Lista:

NGM Equity

Status:

Genomförd

Tid:

15 december 2005

Värdering:

Övrigt:

Uppdaterat: 2011-11-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss