Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Ginger Oil AB
Ginger Oil AB

Ginger Oil AB
Hightech Building 53
101 52 Stockholm

Hemsida:

gingeroil.com

Verksamhet:

Ginger Oil är en USA-baserad olje- och naturgaskoncern inriktad på att bedriva prospektering med syftet att finna nya reserver. Bolaget förvärvar, utvecklar, utvinner och avyttrar olje- och naturgasreserver.

Ägare:

Noterat på NGM Equity-börsen.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

18 oktober 2013

Värdering:

Noterat på NGM Equity-börsen.

Övrigt:

Ginger Oil kommer efter sin nyemission under mars 2013 att ansöka om listning på First North, dvs att flytta från NGM Equity-börsen där aktien handlas idag.

Uppdatering: Ginger Oil meddelade den 5 augusti 2013 att de beslutat om att ansöka om avnotering från NGM Equity-börsen, för att i stället lista sig på First North. Information om dag för listbyte kommer när Nasdaq OMX har godkänt företaget.

Uppdatering: Första dag för handel på First North för Ginger Oil blir den 18 oktober 2013.

Uppdaterat: 2013-10-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss