Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i CombiGene Vet AB
CombiGene Vet AB

CombiGene Vet AB
Medicon Village
223 81 Lund

Hemsida:

www.combigenevet.com

Verksamhet:

CombiGene Vet ska hantera eventuella veterinärmedicinska tillämpningar av CombiGenes genterapeutiska behandlingsmetod mot epilepsi.

Ägare:

CombiGene AB 100 %, som ska dela ut dotterbolaget till aktieägarna.

Lista:

Aktietorget

Status:

Kommande

Tid:

2016

Värdering:

Övrigt:

CombiGene AB meddelade i början av februari 2016 att de planerar att dela ut och notera dotterbolaget CombiGene Vet AB. Styrelsen skriver att de tror att en ansökan om notering kan lämnas in under 2016.

Uppdatering: CombiGene Vet AB byter namn till Panion Animal Health AB.

Den 8 juli 2016 är avstämningsdag för aktieägarna i CombiGene AB att erhålla aktier i Panion Animal Health AB.

Uppdatering: Bolagsverket avslog namnet Panion Animal Health AB, så bolaget fortsätter att heta CombiGene Vet AB tillsvidare. Detta har även försenat utdelningen av aktierna.

Uppdaterat: 2016-06-29

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss