Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Cellaviva AB
Cellaviva AB

Cellaviva AB
Hälsovägen 7, 8tr
141 57 Huddinge

Hemsida:

/www.cellaviva.se

Verksamhet:

Cellaviva är Sveriges första privata biobank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod. Stamceller i navelsträngsblodet samlas in vid barnets födelse, analyseras, fryses ned och sparas för framtiden.

Ägare:

Uppdatering: Diamyd Medical 22 % efter refinansiering sommaren 2016,

Innan nyemissionen i maj 2016; Diamyd Medical 39 %, Grundarna (4 st) 41,5 %, Mabtech 11,5 %, Karolinska Institutet Holding AB 4 %, Personal 4 %.

Lista:

Nordic MTF

Status:

Kommande

Tid:

Första halvåret 2017

Värdering:

27,4 Mkr pre-money och 38,1 Mkr post money om emissionen under maj 2016 fulltecknas. Exkl teckningsoptioner.

Övrigt:

Cellaviva är anslutna till NGMs tjänst där onoterade bolag kan förbereda sig på att notera sig på NGM Nordic-MTF. Cellaviva presenterar sig för allmänheten i mitten av mars 2016,

Uppdatering: Cellavivas VD sade i mitten av mars 2016 att de planerar att notera sig inom två år.

Uppdatering: NGM anger i mars 2016 tiden för den planerade noteringen till fjärde kvartalet 2017.

Uppdatering: Cellaviva gör en nyemission under maj 2016 och skriver då att de siktar på att vara noterade inom ett år, på NGM Nordic-MTF eller First North.

De som deltar i nyemissionen i maj 2016 får teckningsoptioner på att teckna lika mycket till under december 2016.

Uppdatering: Cellaviva drog tillbaka nyemissionen som gjordes i maj 2016 pga låg intresse från investerare.

Cellaviva refinansieras i stället med cirka 8,2 MSEK genom konvertering av ett konvertibellån om cirka 2,7 MSEK och ett kapitaltillskott om ca 5,5 MSEK.

Cellavia utökar i samband med detta även sin verksamhet. "Förutom att samla in stamceller vid födseln för de nyföddas eventuella egna framtida bruk, ser Cellaviva möjligheter i att utveckla så kallade ”off-the-shelf”-produkter för vissa terapeutiska användningsområden.".

Oklart vad detta innebär för den tidigare kommunicerade noteringsplanen.

Uppdaterat: 2016-06-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss