Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Caucasus Oil AB
Caucasus Oil AB

Caucasus Oil AB
Sevedegatan 34
59837 Vimmerby

Hemsida:

www.caucasusoil.se

Verksamhet:

Caucasus Oil bildades i maj 2008. Syftet med bolaget är att investera i borrprojekt samt andra typer av investeringar för gas- och oljeutvinning. Caucasus Oil fokuserar sin verksamhet på områden i forna Sovjetunionen samt i USA.

Ägare:

Före emissionen i november 2008; Ulrich Andersson med bolag och närstående 18,63 %, Tomas Karlsson med bolag 15,19 %, Bertil Wilhelmsson med bolag 10,13 %.

Lista:

Aktietorget

Status:

Genomförd

Tid:

9 november 2009

Värdering:

19,75 Mkr pre-money vid emissionen i november 2008.

Övrigt:

Företaget gör en nyemission i november 2008.

Uppdaterat: 2011-11-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss