Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i 24Money Payments AB
24Money Payments AB

24Money Payments AB
Gustav III:s Boulevard 46 5tr
169 73 Solna

Hemsida:

www.24money.se

Verksamhet:

24Money är en one-stop-shop för banknära tjänster. 24Money erbjuder idag konsumenter, företag och handlare finansiella tjänsteportföljer tillgängliga online, i mobilen och över disk i butik hos 24Money Agents och 24Money Centers.

Ägare:

Uppdatering: Innan nyemissionen under april-juni 2016 har bolaget två aktieägare som äger mer än 20 %.

Ägs huvudsakligen av 24Money Group AB. I början av 2016 tillkommer sannolikt några ägare via crowdfundning (Fundedbyme).

Lista:

First North

Status:

Kommande

Tid:

Andra halvåret 2016

Värdering:

102,7 Mkr pre-money och 122,45 Mkr post money om emissionen under april-juni 2016 fulltecknas.

Övrigt:

24Money Payments AB meddelade i början av 2016 att de ska notera sig under fjärde kvartalet 2016.

Tilläggas kan att bolagets huvudägare, 24Money Group AB, tidigare meddelat att de ska notera sig innan utgången av första halvåret 2017.

Uppdatering: 24Money Group AB har fusionerats in i 24Money Payments AB.

I april 2016 inleder 24Money Payments AB en nyemission och en emission av obligationer och skriver i samband med det att de ska notera sig under tredje kvartalet 2016.

Uppdaterat: 2016-06-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss