Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xtranet Gruppen i Stockholm AB

Xtranet Gruppen i Stockholm AB

Xtranet Gruppen i Stockholm AB
Smidesvägen 12
171 41 Solna

Hemsida:

www.xtranet.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Xtranet projekterar, bygger och underhåller strukturerade områdes-, access- och fastighetsnät.

Teckningsperiod:

16 november 2015 - 30 november 2015

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

21,6 Mkr + 5,25 Mkr

Teckningskurs:

1,60 kr

Likviddag:

3 december 2015

Avstämningsdag:

13 november 2015

Värdering:

12 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 9:5.

Post:

Övrigt:

Efter emissionen på 21,6 Mkr bestämde sig företaget att även göra en riktad emission på 5,25 Mkr.

Uppdaterat: 2015-12-08

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss