Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xtranet Gruppen i Stockholm AB

Xtranet Gruppen i Stockholm AB

Xtranet Gruppen i Stockholm AB
Hallonbergsplan 5
174 52 Sundbyberg

Hemsida:

www.xtranet.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Xtranet är en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Xtranet är verksamt inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå.

Teckningsperiod:

16 november 2015 - 30 november 2015

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

21,6 Mkr + 5,25 Mkr

Teckningskurs:

1,60 kr

Likviddag:

3 december 2015

Avstämningsdag:

13 november 2015

Värdering:

12 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 9:5.

Post:

Övrigt:

Efter emissionen på 21,6 Mkr bestämde sig företaget att även göra en riktad emission på 5,25 Mkr.

Uppdaterat: 2015-12-08

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss