Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xtranet Gruppen i Stockholm AB

Xtranet Gruppen i Stockholm AB

Xtranet Gruppen i Stockholm AB
Hallonbergsplan 5
174 52 Sundbyberg

Hemsida:

www.xtranet.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xtranet är en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Xtranet är verksamt inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå.

Teckningsperiod:

3 mars 2014 - 10 mars 2014

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

1,86 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad nyemission, till Förvaltor AB och Roslagen Holding AB.

Post:

Övrigt:

Obs, datum är en uppskattning. Extra bolagsstämma hålls den 3 mars 2014 för att klubba igenom emissionen.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss