Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xtranet Gruppen i Stockholm AB

Xtranet Gruppen i Stockholm AB

Xtranet Gruppen i Stockholm AB
Smidesvägen 12
171 41 Solna

Hemsida:

www.xtranet.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xtranet projekterar, bygger och underhåller strukturerade områdes-, access- och fastighetsnät.

Teckningsperiod:

3 mars 2014 - 10 mars 2014

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

1,86 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad nyemission, till Förvaltor AB och Roslagen Holding AB.

Post:

Övrigt:

Obs, datum är en uppskattning. Extra bolagsstämma hålls den 3 mars 2014 för att klubba igenom emissionen.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss