Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Wiking Mineral AB

Wiking Mineral AB

Wiking Mineral AB
Axel Johanssons gata 6 2tr
754 50 Uppsala

Hemsida:

wikingmineral.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Wiking Mineral är ett svenskt prospekterings- och gruvutvecklingsföretag med affärsidén att skapa värden åt aktieägarna genom prospektering efter guld- och basmetallfyndigheter i Sverige och utveckla dessa för gruvdrift. Genom aktiv prospektering har bolaget skapat en attraktiv projektportfölj med flera lovande projekt. I Vindfall utanför Gävle utvecklar bolaget en ytnära zink-, bly- och silverfyndighet mot gruvstart. Vid Gladhammar i Västervik fortsätter bolaget att undersöka förutsättningarna för gruvdrift vid en påträffad guldfyndighet.

Teckningsperiod:

14 september 2015 - 30 oktober 2015

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

6,8 Mkr

Teckningskurs:

1,04 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 september 2015

Värdering:

23,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:7. Aktieägare erhåller för varje befintlig (1) aktie två (2) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter krävs för teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2015-09-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss