Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i WeSC AB

WeSC AB

WeSC AB
Midskogsgränd 5
11543 Stockholm

Hemsida:

www.wesc.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Design, produktion och försäljning av kläder inom segmentet "streetwear" under varumärket WESC. WeSC AB hette tidigare We Rock AB.

Teckningsperiod:

8 augusti 2017 - 23 augusti 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

28 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 augusti 2017

Värdering:

28 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1.

Post:

Övrigt:

Teckningsförbindelser har inkommit om 13,2 MSEK varav 10,7 MSEK har ställts till bolagets förfogande genom inlåning. Därutöver finns garantiförbindelser om ytterligare 5 MSEK vilket innebär att emissionen genom teckningsförbindelser från större aktieägare och garantiåtaganden är säkrad till 18,2 MSEK motsvarande cirka 65 procent.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss