Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i U.S. Energy Group AB

U.S. Energy Group AB

U.S. Energy Group AB
Sevedegatan 34
593 37 Vimmerby

Hemsida:

www.swederesources.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

US Energy Group är ett svenskt oljebolag vars affärsidé är att handla med andelar i olje- och naturgaskällor samt prospektera och borra efter naturtillgångar i politiskt stabila områden med uppbyggd infrastruktur. U.S. Energy Group AB hette tidigare Swede Resources AB.

Teckningsperiod:

2 december 2009 - 18 december 2009

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

8,8 Mkr

Teckningskurs:

1,66 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 november 2009

Värdering:

Pre-money 17,7 Mkr, exklusive teckningsoptioner.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Varje tvåtal befintliga aktier av serie A eller B teckna en unit omfattande en ny B-aktie och en teckningsoption av serie TO3 B.

Post:

Övrigt:

Teckningsoptionen TO3 B har villkor som innebär en teckningskurs om 3.00 kr, med teckningstid juli 2010 tom juni 2011.

Uppdaterat: 2009-12-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss